Niniejsza Polityka Prywatności została stworzona w celu wykorzystania na stronie internetowej znajdującej się pod adresem: www.recline.com.pl (dalej: „Strona Internetowa”). W związku z powyższym, zgodnie z regulacją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, przekazujemy Państwu następujące informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka „SAMMLER” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-696), przy ulicy Serbskiej 17/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000412881, NIP: 7773224573, REGON: 302060570,, kapitał zakładowy w wysokości 75.000,00 zł

2. Z Administratorem mogą Państwo skontaktować się poprzez wysłanie wiadomości e-mail nad adres: biuro@sammler.com.pl

3. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Państwu treści gromadzonych na Stronie Internetowej, przygotowanie, pakowanie i wysyłka towarów, realizacja zamówionych usług  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,  (niezbędność przetwarzania do wykonania umowy), przez czas świadczenia usługi, lub obowiązywania umowy,

b. udzielenia odpowiedzi na zapytanie zamieszczone w formularzu kontaktowym, jak również kontynuowania z Państwem kontaktu przez Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora) do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane zapytanie oraz na czas prowadzonego kontaktu,

c. obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f. RODO  (prawnie uzasadniony interes Administratora) do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;

d. analitycznych i statystycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f. RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora) w szczególności prowadzenie analiz zachowań oraz aktywności użytkowników Strony Internetowej oraz ich preferencji, mające na celu poprawę jakości świadczonych usług i stosowanych funkcjonalności,

4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizowania celów wskazanych w powyższym punkcie.

5. W związku z celami, o których mowa powyżej, odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez Administratora zobowiązaniach umownych m. in.:

a. dostawcy usług IT,

b. dostawcy usług doradczych, księgowych,

c. kancelarii prawnych, oraz

d. jednostki uprawnione na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

e. kurierzy,

f. operatorzy systemu komentarzy,

g. upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych osobowych w celu realizacji celu działania Strony Internetowej,

h. podmioty świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora

6. Państwa dane osobowe mogą podlegać profilowaniu.

7. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza EOG.

Niniejsza Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana przez Administratora i aktualizowana